Tree Menu

Holland Harmony Barbershop Convention 2017
Friday March 31, 2017 - Sunday April 2, 2017

 

Registratie competitie songs

Nederlandse tekst:
Via dit formulier doet de contactpersoon van een koor/kwartet de officiële opgave van de songs die in de Conventie 2017 gezongen worden.
Vul s.v.p. alle velden in en vergeet niet op 'submit/verzenden' te drukken. Je ontvangt binnen enkele minuten via e-mail een bevestiging.
Geef de songs op in de volgorde waarin ze gezongen worden.
Het optreden wordt op video gezet. Om de cameraman te helpen willen we ook graag weten of de song als 'up-tempo' (veel bewegingen: video zoomt niet in) of 'ballad' (weinig bewegingen: video kan inzoomen) wordt gezongen.

Belangrijk: alle songs moeten gelegaliseerd zijn!
Volgens het competitiereglement moeten de deelnemers zich houden aan de copyright wetten bij het verkrijgen, arrangeren, leren en uitvoeren van de songs voor de contest en shows. Overtreding van deze regel leidt tot diskwalificatie door de voorzitter van de jury of, indien dit na de competitie blijkt, tot diskwalificatie door de voorzitter van Holland Harmony.
Door het invullen van dit formulier verklaart het koor/kwartet aan alle copyright regels te voldoen.
Geef svp ook een korte beschrijving van de manier waarop de song door het koor/kwartet gelegaliseerd is. 

DEADLINE voor de opgave van de songs: 31 december 2016

English text:
With this form the official contact person of a chorus/quartet shall register the songs which will be performed in the Convention 2017.
Please complete all fields and do not forget to press 'submit/verzenden'. You will receive a confirmation by e-mail within a few minutes.
Specify the songs in the order as they will be sung.
Your performance will be recorded. To assist the video crew we would like to know whether you perform the song as 'up-tempo' (many movements: video will not zoom in) or as 'ballad' (hardly no movements: video can zoom in).

Important: all songs must have been fully legalised!
According to the contest rules: 'Contestants shall comply with the copyright laws in the acquisition, arranging, learning and performances of songs for contests and shows'. Not complying with this rule will result in forfeiture by the Chairman of Judges or post-contest by the Chairman of Holland Harmony.
By completing this form the chorus/quartet states its compliance to all copyrights laws.
Please briefly describe in this form how you legalised the song as stated above.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht!
 
name of chorus/quartet: 
contact person:   *
e-mail:   *
You will receive a copy of this registration at the e-mail address above.
Je krijgt een kopie van de registratie op het bovenstaande e-mailadres.

Please give the details of the first song:

title (1):   *
composer (1):   *
arranged by (1):   *
how legalised (1):   *
tempo (1): 

Please give the details of the second song:

title (2):   *
composer (2):   *
arranged by (2):   *
how legalised (2):   *
tempo (2): 

 

space for any remarks: 
 
 
  THIS FORM IS CLOSED

  

 


last update: 17-09-2017