Tree Menu

Coachingaanbod voor koordirigenten

seizoen 2005-2006

Ook het komend seizoen wordt door Holland Harmony alle koordirigenten eenmaal de gelegenheid geboden om tijdens een koorrepetitie gecoached te worden, waarvan de kosten bij de penningmeester van Holland Harmony gedeclareerd kunnen worden.

Voor deze coaching mogen de dirigenten de kennis en ervaring inroepen van de hieronder genoemde coaches.

Aan de coaching is een aantal spelregels verbonden:

  1. De dirigent (of het koor) dient ZELF contact op te nemen met de betreffende coach om een afspraak te maken.
  2. Na afloop van de coaching betaalt het koor de vergoeding + reiskosten contant aan de coach.
  3. Met het bij de AC op te vragen declaratieformulier kunnen deze kosten bij de penningmeester van Holland Harmony, Cobie Hogervorst, gedeclareerd worden. Zij is hiervan op de hoogte.
  4. Na afloop van de coaching graag het evaluatieformulier (op te vragen bij de AC) invullen en opsturen naar Nanny Groenendal. Op dit formulier kun al je op- en aanmerkingen kwijt. Wij als AC vinden het belangrijk van jullie te weten wat jullie ervaringen/bevindingen zijn.
  5. Vergeet niet ook eens bij een collega dirigent langs te gaan wanneer hij / zij coaching heeft!!

Tot slot wensen wij jullie een hele plezierige en leerzame avond toe!

Namens de AC,
Nanny Groenendal

 

Adressen coaches:

Peter Iseger
Johan Dessing   020- 6863477    j.dessing@worldonline.nl
Wil Saenen 0344- 621539 WilenAnita@zonnet.nl

Adres Cobie Hogervorst:
   cobie_hogervorst@hotmail.com
   (let op : underscore tussen cobie en hogervorst !)

Adres secretariaat AC:
   n.groenendal@hetnet.nl

 

 


last update: 19-01-2018